Chính sách bảo mật

Chúng tôi là ai

Vaylaco một địa chỉ tin cậy cho những ai đang có nhu cầu tìm hiểu về tài chính, tín dụng. Tại đây chúng tôi sẽ tư vấn, thông kê, giới thiệu..miễn phí cho từng khách hàng. GIúp khách hàng có những lựa chọn hoàn hảo tốt nhất.

Ngoài ra, website còn là nới cho khách hàng tìm kiếm các thông tin hữu ích như đơn vị nào cho vay tiền uy tín, so sánh những đơn vị cho vay tiền, ứng dụng vay tiền nào hỗ trợ nhanh… rất nhiều các thông tin cho khách hàng.

Chúng tôi tư vấn tài chính, tín dụng trên toàn quốc và hoạt động chủ yếu trên nền tảng web, khách hàng có thể dễ dàng liên hệ.

Địa chỉ website : https://vaylaco.app

Bình luận

Chúng tôi cho phép người dùng nhận xét, góp ý vào mỗi bài viết của chúng của chúng tôi bằng cách bình luận. Những bình luận này là cơ sở dữ liệu cho chúng tôi thu thập dữ liệu văn bản và địa chỉ IP khi người dùng bình luận.

Với thu thập dữ liệu này sẽ không làm ảnh hưởng đến người dùng, bở chúng tôi lấy dữ liệu này nhằm tư vấn cho người dùng được tốt hơn và người dùng hãy tin tưởng vào chúng tôi.

Cookies

Thông thường người dùng muốn bình luận vào website phải cập nhật tên, email..nên trang web. Tuy nhiên Cookies sẽ giúp người dùng không phải làm điều đó khi bình luận vào web của chúng tôi và người dùng sẽ được thuận tiên bình luận lúc nào cũng được.

Khi truy cập vào website sẽ hiện Cookies và người dùng đã sử dụng luôn, Cookies sẽ lưu các thông tin dữ liệu. Người dùng muốn đóng Cookies bằng cách đóng trình duyệt là được.

Nội dung nhúng từ website khác

Chúng tôi có liên kết với nhiều trang website khác nhau thông qua nhúng nội dung, bài viết, hình ảnh. Khi người dùng muốn tìm hiểu thêm thông tin có thể ấn vào những nội dung nhúng đó, nội dung chính xác hoàn toàn. Và truy cập cũng dễ dàng thuận tiện như những trang web khác.

Dữ liệu tồn tại bao lâu

Tất cả mọi thứ thông tin, nội dung, giao dịch đều được chúng tôi lưu giữ nội bộ và hoàn toàn được giữ kín. Nhằm bảo đảm lợi ích của chúng tôi và sự phát triển của trang web.

Còn với những thông tin cá nhân của người dùng chúng tôi cũng lưu giữ, không có chuyện tiết lộ cho bên thứ 3, nếu tiết lộ chúng tôi hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm.

Cam kết an toàn

Website cam kết an toàn tuyệt đối cho mỗi thông tin khách hàng. Những thông tin của khách hàng sẽ được bảo chúng bảo mật bằng hệ thống SSL vô cùng an toàn. Sẽ không bị bên thứ 3 theo dõi hay khai thác các thông tin của khách hàng.

Chúng tôi luôn luôn tôn trọng mỗi khách hàng khi liên hệ với chúng tôi. Sự phát triển hay không là nhờ vào số lượng khách hàng tin dùng, tin tưởng vào chúng tôi.